O FIRMIE » Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem


 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I
 ŚRODOWISKIEM

według NORM PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2015

 


MISJA:

Misją Przedsiębiorstwa Komunalnego "Therma" jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez ciągłość dostaw bezpiecznego ciepła przy zachowaniu wysokiego komfortu.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA P.K. "Therma"

 

Jesteśmy dostawcą ciepła w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz gorącej wody na potrzeby technologiczne. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie wymagań  oczekiwań klientów poprzez stałe podnoszenie jakości usług, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

 

Zapewniamy naszym klientom:


- ciągłość dostaw energii cieplnej,
- komfort cieplny,
- możliwość oszczędzania ciepła.

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych, przepisów prawnych i innych wymagań oraz zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i zmniejszenia zużycia energii.

Nasze zobowiązania realizujemy poprzez:

- stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie,
- stałe podnoszenie świadomości, że za jakość i wpływ na środowisko odpowiedzialny jest  każdy pracownik,
- ciągłe, systematyczne szkolenie całej załogi.

 

 


 

 


Spełnianie wymagań i oczekiwań klientów oraz dbałość o sprawy środowiskowe są w Spółce nadrzędnymi celami. Funkcjonujący w P. K. „Therma” Sp. z o.o. od 2001 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem pozwala na prowadzenie systematycznego monitorowania procesów związanych z klientem oraz stałego nadzoru nad znaczącymi aspektami środowiskowymi. ZSZJiŚ oparty jest na 20 opisach procesów, zawierających procedury postępowania. Procesy, których procedury postępowania nie zostały przedstawione w formie odrębnych dokumentów, zostały opisane w Księdze ZSZJiŚ.

 

W listopadzie 2016 roku auditorzy TÜV NORD Polska Sp. z o.o. przeprowadzili kolejny audit recertyfikacyjny. Wynik auditu potwierdził zgodność funkcjonującego w P.K. „Therma” ZSZJiŚ z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2010 i PN-EN ISO 14001:2005. Zakres otrzymanego certyfikatu obejmuje: wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót ciepłem.

 

Otrzymany certyfikat ważny jest do lutego 2018 roku.

 

 

Spełniając wymagania normy PN-EN ISO 14001:2005 punkt 4.4.3, Zarząd Spółki podjął decyzję o zakomunikowaniu na zewnątrz informacji o istotnych aspektach środowiskowych zidentyfikowanych w Spółce. Nadzór nad istotnymi aspektami środowiskowymi prowadzony jest przez wyznaczone osoby wg odpowiednich instrukcji, z których każda obejmuje określony obszar przedsiębiorstwa.

Zidentyfikowane aspekty środowiskowe umieszczone są w aktualizowanym na bieżąco Rejestrze istotnych aspektów środowiskowych, a wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska obowiązujące w Spółce są zidentyfikowane i umieszczone w Rejestrze wymagań prawnych.

 Rejestr Istotnych aspektów środowiskowych zidentyfikowanych w P.K. „Therma"
stan na dzień 05.05.2016

 

 Działania jakościowe i środowiskowe

Cel 1. Zmniejszenie strat ciepła na przesyleZadanie 1 - Modernizacja sieci wodnych


Efekty jakościowe:

 

 

Efekty środowiskowe:

 

 

Zadanie 2 -Rozbudowa monitoringu systemu ciepłowniczego

 

Efekty jakościowe:

 

 

Efekty środowiskowe:

 

 

Zadanie 3 - Podłączenie nowych odbiorców energii cieplnej

 

Efekty jakościowe:

 


 

Cel 2. Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem


Efekty jakościowe:

 


Efekty środowiskowe: